Persondatapolitik

Persondatapolitik 

Persondatapolitik for Foreningen Gevninge Forsamlingshus

Foreningen Gevninge Forsamlingshus er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Foreningen Gevninge Forsamlingshus, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Foreningen Gevninge Forsamlingshus’s behandling af dine personoplysninger. Foreningen Gevninge Forsamlingshus behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

 

​1. Hvornår indsamler og anvender Foreningen Gevninge Forsamlingshus dine personoplysninger

Foreningen Gevninge Forsamlingshus indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

 

  1. Når du tilmelder dig som medlem af Foreningen Gevninge Forsamlingshus eller ønsker at gøre brug af Foreningen Gevninge Forsamlingshus indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Foreningen Gevninge Forsamlingshus, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.
  2. Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig. I den forbindelse indsamles alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Foreningen Gevninge Forsamlingshus.

 

  1. Hvornår videregiver Foreningen Gevninge Forsamlingshus dine personoplysninger

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Foreningen Gevninge Forsamlingshus.

  1. Hvordan beskytter Foreningen Gevninge Forsamlingshus dine personoplysninger

Foreningen Gevninge Forsamlingshus har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Foreningen Gevninge Forsamlingshus sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Foreningen Gevninge Forsamlingshus kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Foreningen Gevninge Forsamlingshus’s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

  1. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Foreningen Gevninge Forsamlingshus behandler om dig, kan du rette henvendelse jfr. afsnit 7.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Foreningen Gevninge Forsamlingshus behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Foreningen Gevninge Forsamlingshus om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Foreningen Gevninge Forsamlingshus er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Foreningen Gevninge Forsamlingshus’s indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige, for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes.

 

  1. Hvor længe opbevarer Foreningen Gevninge Forsamlingshus dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Foreningen Gevninge Forsamlingshus gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Foreningen Gevninge Forsamlingshus, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig og databehandlende forening af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

  1. Hvad sker der, når Foreningen Gevninge Forsamlingshus ændrer denne persondatapolitik

Foreningen Gevninge Forsamlingshus opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholde gældende lovgivning. Dette medfører, at Foreningen Gevninge Forsamlingshus løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Foreningen Gevninge Forsamlingshus besked gennem vores hjemmeside. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan printes ved at kontakte Foreningen Gevninge Forsamlingshus på foreningens e-mailadresse www.gevningeforsamlingshus.dk .

  1. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. Du kontakter blot den til enhver tid værende bestyrelsesnæstformand. Se foreningens hjemmeside www.gevningeforsamlingshus.dk .

 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 7. august 2018