Sidste nyt

På generalforsamlingen i aftes (25. februar 2020) blev de opstillede bestyrelsesmedlemmer genvalgt. Der er således ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning som den fremgår under "Bestyrelsesfanen".


Det er besluttet at samle historisk materiale om forsamlingshuset. Vi har allerede modtaget noget men ligger du inde med billeder, historier om dine oplevelse med forsamlingshust, vil vi meget gerne i kontakt med dig. Du kan kontakte Preben Hjulgaard på 21214528 der forestår indsamling m.m.  På sigt vil historien og forhåbentlig også mange historier blive lagt her på hjemmesiden.


Vort medlemstal er nu på 88. Kunne du tænke dig at være medlem (det er gratis) så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, der sørger for det videre fornødne. Se i øvrigt vore vedtægter


                                                                                                                                                                                                 17. februar 2021

Udskyldelse af generalforsamling

 

Kære medlemmer !

 

Bestyrelsen har besluttet at udskyde vores årlige generalforsamling, der normalt skulle holdes i første kvartal.

Begrundelsen skal findes i retningslinierne for forsamlingsforbud begrundet i Covid 19.

Når disse retningslinier igen giver hjemmel til, at vi kan samles, vil den varslingsmæssige annoncering ske, som det fremgår af vedtægternes §4 samt på nærværende hjemmeside.


Med venlig hilsen

Pbv

Eli Sztuk

formand

Medlemskab

Med baggrund i vedtægterne har vi revideret vores medlemsliste. Denne udgør her pr. juni 2023 i alt 115 medlemmer.